fbpx

Filip Dvořák

Hájím
vaše
zájmy

Filip Dvořák

Hájím vaše zájmy

Kdo jsem?

Stejně jako barva mé košile, i mé názory zůstávají již 25 let stálé.

Celý život jsem spojen nejen s Prahou 1, ale také s politikou. Základní školu jsem absolvoval v Masné a na náměstí Curieových, potom gymnázium v Botičské. Při studiu Fakulty stavební na ČVUT jsem spolupracoval na výzkumu biomechaniky člověka a vývoji umělých kloubních náhrad.

Životní dráha mě ale zanesla jiným směrem. Po návratu ze základní vojenské služby jsem pracoval v Požárně-atestačním a výzkumném ústavu stavebním v Praze, kde jsem se zevrubně seznámil s příčinami požárů a jejich důsledky na stavební konstrukce. V tomto období jsem se mimo jiné podílel i na tvorbě státních norem.

V devadesátých letech jsem byl zvolen prvním předsedou ODS Praha 1. Změnil jsem také zaměstnavatele a byl jsem jmenován vedoucím kanceláře starosty městské části Praha 1. Od roku 1994 jsem osm let působil ve funkci radního hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky. Zastával jsem funkce v orgánech několika podnikatelských subjektů. Stal jsem se jedním z prvních členů správní rady Musea Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových.

Nyní jsem členem představenstva Hospodářské komory České republiky a představenstva Hospodářské komory Praha 1, kde také zastávám funkci předsedy sekce hospodářské politiky. V rámci svých podnikatelských aktivit řídím několik společností s ručením omezeným a podnikám i jako OSVČ. Jsem také zástupcem velitele Jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 1.

Jedním z důvodů mého zájmu o politiku a mých snah o ovlivňování směřování naší společnosti byly události, které se dotkly mé rodiny. Tatínkův otec byl odsouzen v politickém procesu s odpůrci komunistického režimu k mnohaletému žaláři v Leopoldově a na útrapy věznění záhy po propuštění zemřel. Sestra maminky emigrovala s rodinou do USA a maminka se přátelila se sestrou Milady Horákové, Věrou Tůmovou.

Proč kandiduji?

S Prahou 1 jsem spojen od dětství

Ve třetím patře dnešního Buddha Hotelu jsem udělal své první krůčky, základní školu jsem vychodil v Masné a na nám.Curieových. Můj zubní kartáček se nikdy z Prahy 1 nepřestěhoval. A směřování Prahy 1 mi není lhostejné ani po padesáti letech. Vím, co obyvatelé potřebují a jak toho docílit.

Jsem na tuto výzvu připraven

Politik má být aktivní a využívat své zkušenosti pro řešení, která budou mít reálné a pozitivní dopady na život obyvatel. Mám energii a chuť otevírat témata, která jsou autentická pro ODS. Jsem člověk, který se nebojí a nestranní. Jsem člověk, který zcela přirozeně vchází do dveří.

Chci vrátit Prahu 1 zpátky obyvatelům

Obyvatelé musí mít v životě Prahy 1 nejvýznamnější místo. Možnost zajít si ráno pro čerstvé pečivo, po cestě z kina na vyhlášenou klobásu, procházet se po čistých ulicích, a aby děti s aktovkou na zádech mohly zažít stejně krásnou Prahu, jako jsem měl možnost i já.

Co chci změnit?

Čistota a pořádek v ulicích

V centru by měly opět být čisté ulice bez škodlivého prachu.

Sdílené ubytování

Tzv. sdílení sousedé přijíždějící do Prahy nesmí znepříjemňovat život rezidentům.

Digitální agenda

Aktuální informace na jednom místě o všem, co se na Praze 1 děje. K dispozici ve dne i v noci.

Parkování

Obyvatelé Prahy 1 by měli mít možnost zaparkovat v blízkosti svého domova.

Voňavá Praha

Vůně pekárny, pražských klobás a čisté ulice. To je Praha 1, kterou chci.

Čistota a pořádek v ulicích

V centru by měly opět být čisté ulice bez škodlivého prachu.

Sdílené ubytování

Tzv. sdílení sousedé přijíždějící do Prahy nesmí znepříjemňovat život rezidentům.

Digitální agenda

Aktuální informace na jednom místě o všem, co se na Praze 1 děje. K dispozici ve dne i v noci.

Parkování

Obyvatelé Prahy 1 by měli mít možnost zaparkovat v blízkosti svého domova.

Voňavá Praha

Vůně pekárny, pražských klobás a čisté ulice. To je Praha 1, kterou chci.

Chcete se o problematikách dozvědět více?

Chcete se o mých hospodářských názorech dozvědět více?

faq

otázky a odpovědi

Jak chcete zajistit pořádek v ulicích?

Pro čisté ulice je předpokladem jejich dobrý stavební stav, a také průběžná údržba. Musí být vytvořena funkční metodika pro jejich úklid. Vědět, kdy se kde staví, co se kde děje a zda některá z aktivit nepřináší větší množství nečistot. Za úklid v okolí záboru musí být zodpovědná daná firma a město musí mít nástroj jak úklid vymáhat.

Z čeho vzniká prach v našich ulicích:

  • porušené fasády budov a objektů
  • ze stavební činnosti
  • inertní materiál ze zimní údržby
  • z usazenin ve spárách mezi dlažebními kostkami.

Vím, jak docílit toho, aby ulice Prahy 1 byly opět čisté. Stačí dodržovat tyto metody úklidu:

  • Odstranit z ulice vše, co úklidu překáží – auta, odpadkové koše, květináče.
  • Metaři, kteří nasucho vymetou všechna zákoutí a smetou prach z chodníků do vozovky.
  • Vozovkou projedete sací vůz, který prach vysaje.
  • Přijede kropící vůz, který ulici zaplaví vodou a tým metařů všechny usazené nečistoty košťaty vymetou do kanalizace.
Proč Vám vadí platformy sdíleného ubytovaní?
Vadí mi, že mnoho tzv. „sdílených sousedů“ přijíždí do Prahy pouze za účelem nočního života. Svým chováním v ulicích ruší noční klid a rezidenti musí trpět jejich hluk, nepořádek a vandalské chování uvnitř bytových domů. Přesně o takové sousedy v centru Prahy nestojím.
Jaký je Váš názor na podnikatelské aktivity na Praze 1?
Jsem činovníkem Hospodářské komory. Mým cílem je podporovat podnikatelské aktivity, které napomáhají zvyšování standardu Prahy 1 jako centra moderního evropského města v souladu s historickou tradicí jeho utváření a změn. Chci usilovat o eliminaci negativních dopadů podnikatelských aktivit na obyvatele Městské části Praha 1 a o maximální harmonizaci jejich soužití. Za ukázkový příklad lze označit projekt Corrency.
Jak se dá řešit situace s parkováním?
Situace s parkování má dvě možná řešení.

Organizační řešení, u kterého se přezkoumá uspořádání parkovacích míst na ulicích. Volná místa vzniknou odstraněním zákazů zastavení před nefunkčními vjezdy, nastavením správného parkování pro motorky a také vyčleněním a nakreslením čar, které budou přesně znázorňovat jednotlivá parkovací místa. Tato organizační opatření je možné udělat velmi snadno a rychle.

Stavební řešení, které je dlouhodobé a je jím stavba podzemních garáží, které musí primárně sloužit rezidentům. Nejenže se auta dostanou z ulic, ale bude možné i rozšíření chodníků.

Jaký je vás názor na sdílené koloběžky a kola?
Pohybování se po městě na kole mi není cizí. Sám jsem celé mládí Prahou 1 na svém kole jezdil, ale parkoval jsem ho do obecního stojanu, který byl pro tyto účely vyhrazen.

Sdílená kola a koloběžky jsou ale jiná věc. Jedná se o business na veřejném prostranství. Je potřeba, aby firma, která se jejich pronájmem zabývá, dohodla s městem na jednoznačných podmínkách, a také na vyhrazených místech, kde mohou tato kola a koloběžky stát. Dle mého názoru by správné občanské řešení bylo tato místa firmám pronajímat, aby za ně město mohlo inkasovat peníze.

Jsem přesvědčen, že pro kola a koloběžky, který nemusí být poháněny lidskou silou musí být stanoveny přísnější podmínky provozování.

Jaké je řešení bezdomovectví na Praze 1?
Když jsem poprvé navštívil New York, pochopil jsem, že k moderním městům bohužel bezdomovci patří. Dnešní město s nimi musí tzv. vyjít. Mělo by mít terénní programy, které by ale měly být nastaveny tak, aby je nabídka služeb pro bezdomovce nekumulovala v centru města.

Mé návrhy na řešení problémů, které trápí obyvatele Prahy 1, nemusejí být vždy v souladu se zákony danými limity. Jsem však přesvědčen, že mnou nabízená řešení jsou logická a z pohledu občana správná. Cílem každého zastupitele musí být odstraňování zákonných bariér v zájmu prosazení logického řešení. Zákony by neměly překážet životu.

Chcete vědět jěště něco?