fbpx

Filip Dvořák

Hájím
vaše
zájmy

hospodářské názory

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Energetika

Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický...

Teplárenství

Teplárenství nesmí být ohroženo hazardováním, které povede k rozpadu systému. Aby obyvatelé mohli očekávat dodávky za rozumné ceny, nesmí být výrobci vystaveni nestabilitě podmínek pro svoji činnost.Teplárenství dosud spoléhalo na to, že z uhlí přezbrojí technologicky...

Green Deal

Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je...

Solární panely

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné...

Filip Dvořák

Hájím vaše zájmy

hospodářské názory

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Energetika

Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický...

Teplárenství

Teplárenství nesmí být ohroženo hazardováním, které povede k rozpadu systému. Aby obyvatelé mohli očekávat dodávky za rozumné ceny, nesmí být výrobci vystaveni nestabilitě podmínek pro svoji činnost.Teplárenství dosud spoléhalo na to, že z uhlí přezbrojí technologicky...

Green Deal

Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je...

Solární panely

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné...

Kdo jsem?

Stejně jako barva mé košile, i mé názory zůstávají již 25 let stálé.

Celý život jsem spojen nejen s Prahou 1, ale také s politikou. Základní školu jsem absolvoval v Masné a na náměstí Curieových, potom gymnázium v Botičské. Při studiu Fakulty stavební na ČVUT jsem spolupracoval na výzkumu biomechaniky člověka a vývoji umělých kloubních náhrad.

Životní dráha mě ale zanesla jiným směrem. Po návratu ze základní vojenské služby jsem pracoval v Požárně-atestačním a výzkumném ústavu stavebním v Praze, kde jsem se zevrubně seznámil s příčinami požárů a jejich důsledky na stavební konstrukce. V tomto období jsem se mimo jiné podílel i na tvorbě státních norem.

V devadesátých letech jsem byl zvolen prvním předsedou ODS Praha 1. Změnil jsem také zaměstnavatele a byl jsem jmenován vedoucím kanceláře starosty městské části Praha 1. Od roku 1994 jsem osm let působil ve funkci radního hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky. Zastával jsem funkce v orgánech několika podnikatelských subjektů. Stal jsem se jedním z prvních členů správní rady Musea Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových.

Jsem viceprezidentem Hospodářské komory České republiky a předsedou Hospodářské komory Praha 1. V rámci svých podnikatelských aktivit řídím několik společností s ručením omezeným a podnikám i jako OSVČ. Jsem také zástupcem velitele Jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 1.

Jedním z důvodů mého zájmu o politiku a mých snah o ovlivňování směřování naší společnosti byly události, které se dotkly mé rodiny. Tatínkův otec byl odsouzen v politickém procesu s odpůrci komunistického režimu k mnohaletému žaláři v Leopoldově a na útrapy věznění záhy po propuštění zemřel. Sestra maminky emigrovala s rodinou do USA a maminka se přátelila se sestrou Milady Horákové, Věrou Tůmovou.

Chcete vědět jěště něco?