fbpx
Teplárenství
31. 08. 2022
Teplárenství nesmí být ohroženo hazardováním, které povede k rozpadu systému. Aby obyvatelé mohli očekávat dodávky za rozumné ceny, nesmí být výrobci vystaveni nestabilitě podmínek pro svoji činnost.
Teplárenství dosud spoléhalo na to, že z uhlí přezbrojí technologicky především na zemní plyn. Tato idea je však nyní s velkými otazníky, protože plynu je aktuálně nedostatek a je třeba ho zachovat pro obory, které se bez něho neobejdou (výroba umělých hnojiv, potravinářství, sklářství apod.). Navíc cena plynu je v současnosti mimořádně vysoká. Proto je nyní logické prodloužit životnost uhelných tepláren (na dálkovém vytápění z uhlí dosud závisí 1,5 milionu českých domácností). To však vyžaduje revizi celkového přístupu k těžbě a využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla včetně jednání o ceně emisních povolenek, vyjednání emisních výjimek atd., aby byla výroba tepla z uhlí cenově únosná. Zároveň je nutné postupně zavádět moderní technologie a začít více využívat spalování odpadu apod. Problém teplárenství umocnilo společné memorandum ČEZ a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové, které předpokládá ukončení využívání uhlí v elektroenergetice společností ČEZ již v roce 2030. V takovém případě je totiž velkou otázkou rentabilita těžby uhlí z Dolu Bílina. Vládní usnesení č. 827 z 19. října 2015 přitom ukládá, že se Důl Bílina má plně dotěžit v objemu 100 milionů tun s tím, že je to klíčová priorita pro potřeby teplárenství.

další příspěvky

Green Deal

Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je...

Solární panely

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné...

Chcete vědět jěště něco?