fbpx
Teplárenství
31. 08. 2022
Teplárenství nesmí být ohroženo hazardováním, které povede k rozpadu systému. Aby obyvatelé mohli očekávat dodávky za rozumné ceny, nesmí být výrobci vystaveni nestabilitě podmínek pro svoji činnost.
Teplárenství dosud spoléhalo na to, že z uhlí přezbrojí technologicky především na zemní plyn. Tato idea je však nyní s velkými otazníky, protože plynu je aktuálně nedostatek a je třeba ho zachovat pro obory, které se bez něho neobejdou (výroba umělých hnojiv, potravinářství, sklářství apod.). Navíc cena plynu je v současnosti mimořádně vysoká. Proto je nyní logické prodloužit životnost uhelných tepláren (na dálkovém vytápění z uhlí dosud závisí 1,5 milionu českých domácností). To však vyžaduje revizi celkového přístupu k těžbě a využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla včetně jednání o ceně emisních povolenek, vyjednání emisních výjimek atd., aby byla výroba tepla z uhlí cenově únosná. Zároveň je nutné postupně zavádět moderní technologie a začít více využívat spalování odpadu apod. Problém teplárenství umocnilo společné memorandum ČEZ a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové, které předpokládá ukončení využívání uhlí v elektroenergetice společností ČEZ již v roce 2030. V takovém případě je totiž velkou otázkou rentabilita těžby uhlí z Dolu Bílina. Vládní usnesení č. 827 z 19. října 2015 přitom ukládá, že se Důl Bílina má plně dotěžit v objemu 100 milionů tun s tím, že je to klíčová priorita pro potřeby teplárenství.

další příspěvky

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Energetika

Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický...

Chcete vědět jěště něco?