fbpx
Solární panely
31. 08. 2022

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.

Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné elektrárny a 4x méně než uhelné elektrárny. Pro srovnání, v současnosti máme instalovaný výkon velkých FVE 2,2 GW, tedy zhruba srovnatelný instalovaný výkon s JE Temelín. Nejen, že reálná výroba elektrické energie je několikanásobně nižší, navíc v průběhu roku dramaticky kolísá. Nejméně elektřiny dodává zimě, tedy v období, kdy je jí potřeba nejvíce, například v lednu 2021 poskytly FVE jen 0,7 % elektřiny.

FVE nedokáží dodávat elektřinu podle potřeby, čímž vytváří tlak na budování drahé akumulace a zajištění záložních fosilních zdrojů (uhelných a plynových). Zákonitým výsledkem je rostoucí cena elektřiny. Platí jednoduché pravidlo: Čím více takovýchto intermitentních zdrojů, tím více problémů se zajištěním souladu mezi výrobou a poptávkou, která musí být za každých okolností vyrovnaná, jinak je výsledkem rozpad sítě, tedy tzv. „blackout.“

Pokud by se realizoval záměr na 100 000 střech nainstalovat ty největší, dnes dostupné, elektrárny s výkonem cca 7 kW a cenou cca 400 000,- Kč, celková investice by vyšla na 40 miliard Kč. Tyto elektrárny by dodaly jen asi 1% spotřeby elektřiny v ČR, ale současně připravily stát na poplatcích a daních cca o 1 miliardu Kč.

Daleko smysluplnější a nakonec i celkově efektivnější by byla co nejširší dotační podpora zateplení a posílení tepelné izolace budov. Nejefektivnější je totiž energie, která se vůbec nespotřebuje. Zhruba 70 % českých bytů a domů stále zatepleno není. Správně nastavená podpora by byla zároveň i sociálně spravedlivější, než dotování fotovoltaických elektráren, které si vhledem k celkovým nákladům může dovolit jen velmi malá část populace ať již z technických či finančních důvodů.

další příspěvky

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Energetika

Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický...

Chcete vědět jěště něco?