fbpx
Přijatelná cena energie
31. 08. 2022
Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.
V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je jedinou cestou posílit v energetickém mixu bezemisní výrobu z jádra až na 70 %, stejně jako je tomu ve Francii. K tomu je zapotřebí nejméně 30leté technologické, personální a finanční úsilí. Vedle jádra je třeba rozvíjet potenciál OZE a pokud se podaří zajistit bezpečné dodávky zemního plynu za dostupné ceny, tak i zemní plyn. Do té doby než bude naše výroba stabilní a bezpečná, však musí zůstat součástí energetického mixu coby záruka cenové dostupnosti výroba elektřiny a tepla z tuzemského uhlí. Nelze jej zavrhnout bez garance odpovídající náhrady. Je nutné připravit legislativu a technologickou přípravu pro jeho využívání na potřebnou dobu. Je zřejmé, že je nutno zásadně revidovat vliv státu v oblasti energetiky, kde se musí stát daleko ofenzivnějším hybatelem, než tomu bylo doposud. Zcela zásadní je ovšem korekce evropské cenové politiky, kdy cenu elektřiny i plynu i pro Česko vytvářejí nejdražší závěrné plynové elektrárny v Německu. Největší problém současnosti totiž tkví ve špatném nastavení systému cenotvorby, kdy válka jen obnažila jeho slabiny.

další příspěvky

Green Deal

Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je...

Solární panely

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné...

Chcete vědět jěště něco?