fbpx
Green Deal
31. 08. 2022
Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .
Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je sousední Německo a jeho Energiewende. V současné době má Německo ve větrných a fotovoltaických elektrárnách již přes 150 % nainstalovaného výkonu proti klasickým zdrojům, jako jsou jádro, uhlí a plyn. Němci již do výstavby těchto zdrojů, ale rovněž potřebné infrastruktury, přenosové soustavy včetně systémových služeb na její vyrovnávání atd. investovali dle odhadů těžko uvěřitelných 500 miliard eur (12,5 bilionu korun). Ani přes tyto masivní investice ale Německo neplní své cíle na snižování emisí CO2. Velmi zajímavé je i srovnání dostupných dat s Českou republikou, která je kritizována za příliš pomalé tempo při snižování emisí CO2. Mezi lety 2000 – 2018 došlo v Německu ke snížení ze 4,5 na 3,7 t/os tedy o 16,5 %, kdežto v ČR z 6,8 na 5,4 t/os, tedy o 20,3 procenta. Zároveň, jak už dnes víme, způsobilo si Německo velmi nebezpečnou závislost na dodávkách zemního plynu z Ruska a je jedním z klíčových původců bezprecedentního zdražování energií. V současné době proto musí například znovu otvírat uhelné elektrárny, zároveň bude složitě dopravovat zemní plyn z různých částí světa, což dohromady povede k dalšímu nárůstu emisí.

Česko se musí z německých chyb poučit a neopakovat je. Je třeba důsledně dbát na účelnost vynaložených finančních prostředků. Ty musí vést ke skutečnému snižování emisí a zároveň brát v úvahu bezpečnostní a energetické souvislosti. Velkým varováním je například fakt, že rozvoj fotovoltaiky znamená opět zvyšování závislosti, tentokrát na Číně, která ovládá drtivou většinu tohoto odvětví od těžby potřebných surovin až po samotnou výrobu panelů. Rovněž je nutné pamatovat, že globální spotřeba elektřiny neustále roste, bude tedy nutné zajistit rovněž adekvátní výrobu.

další příspěvky

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Energetika

Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický...

Chcete vědět jěště něco?