fbpx
Energetika
31. 08. 2022
Energetika se dnes řeší v každé hospodě. To, co se nyní děje, začalo již dávno a válka na Ukrajině jen zvýraznila nesmyslnost po mnoho let přijímaných chybných rozhodnutí. Evropský energetický systém vytahuje peníze z našich peněženek a jeho důsledkem bude ekonomický propad.
ČEPS upozorňuje ve svých analýzách, že už od roku 2025 si bude muset objednat (a samozřejmě prostřednictvím cen elektřiny zaplatit) dodávky, které nahradí očekávaný český deficit ve výrobě elektřiny v objemu 1300 MW, v roce 2030 už bude muset ČR dovážet asi 30 % potřebné elektřiny, když dnes se přitom z ČR 10 % elektřiny vyváží. Důvodem je urychlované zavírání uhelných zdrojů, které zároveň nejsou ani zdaleka nahrazovány jinými zdroji, které by dokázaly stabilně vyrábět dostatečné množství elektřiny. Nový blok JE Dukovany bude spuštěn nejdříve v roce 2036, reálně spíše ještě o něco později. Půjde přitom jen o náhradu stávajících bloků v JE Dukovany, jimž skončí životnost. Předpokládaná výstavba plynových zdrojů je nyní vzhledem k nedostatku plynu a jeho cenám s velkými otazníky. Předpokládaný nárůst výroby z nových OZE výpadek uhelných elektráren nepokryje ani v létě. Podle vyjádření mluvčí ČEPS Hany Klímové se náklady na podpůrné služby, tedy záložní dodávky zajišťující stabilitu sítě zvýší v příštím roce 3x na odhadovaných 21 miliard korun. O tuto položku, která bude rozpuštěna mezi odběratele, samozřejmě elektřina dále zdraží a cena proto dále poroste, jakmile se bude do sítě zapojovat stále více nestabilních OZE. Pokud roste míra entropie u výrobních kapacit, musí se s jejím zvyšováním i zvyšovat náklady na obsluhu. Je proto bezpodmínečně nutné, aby stát urychleně vypracoval Aktualizaci Státní energetické koncepce, přičemž její prioritou musí být zajištění stability dodávek za dostupné ceny.

další příspěvky

Přijatelná cena energie

Energie jsou základním předpokladem pro moderní život a stát je zodpovědný, že za naše daně zajistí energie za přijatelnou a předvídatelnou cenu. Další špatná rozhodnutí si již nemůžeme dovolit.V českých podmínkách (bez přímořských šelfů vhodných pro výstavbu VTE) je...

Energetická bezpečnost

Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i...

Teplárenství

Teplárenství nesmí být ohroženo hazardováním, které povede k rozpadu systému. Aby obyvatelé mohli očekávat dodávky za rozumné ceny, nesmí být výrobci vystaveni nestabilitě podmínek pro svoji činnost.Teplárenství dosud spoléhalo na to, že z uhlí přezbrojí technologicky...

Chcete vědět jěště něco?