fbpx
Energetická bezpečnost
31. 08. 2022
Veškeré veřejné prostředky, nejen z Modernizačního fondu, nesmí způsobit další snižování naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti a každá koruna musí být účelně vynaložena především do řešení, která přinesou užitek co nejširšímu okruhu občanů i podnikatelů.
Energetičtí odborníci se shodují, že dokud nebudeme mít dostatek nízkoemisní elektřiny z jádra, nejsme v podmínkách České republiky schopni efektivně nahradit výrobu z fosilních paliv a udržet konkurenceschopnou naší ekonomiku a tedy i životní úroveň. Zdánlivě rychlá a technologicky celkem jednoduchá výstavba OZE v sobě skrývá dva zásadní problémy: Tím prvním je vzhledem k doposud nezvládnuté akumulaci ve velkém měřítku závislost na počasí, druhým pak velmi neefektivní mrhání surovinami a prostředky. Stačí si uvědomit, že např. jedna 100metrová větrná elektrárna (VTE) potřebuje železobetonový základ 16 x 16 m do hloubky nejméně 2 metry. K tomu spotřebuje např. 500 m3 vysoce energeticky náročného betonu a mnoho tun oceli, na jejíž výrobu padne ohromné množství energie. Živostnost VTE na souši se odhaduje maximálně na 20 let, přičemž otřesy poničená betonová základna je dále nepoužitelná. Jadernému bloku s výkonem 1200 MW se vyrovná 400 až 600 takových větrných elektráren. Časová využitelnost VTE v nejlepších českých podmínkách je kolem 20 %, u jaderné elektrárny kolem 85 %. A mnohokrát menší množství betonu, oceli a dalších materiálů potřebných na stavbu jaderného zdroje bude v moderních JE sloužit 4 x déle než u VTE, tedy 80 let. Stejně jako pro VTE i pro FVE platí, že „spotřebují“ obrovskou plochu pro svou produkci, zatímco násobně větší, efektivnější a spolehlivější výroba z jádra je koncentrována na daleko menší ploše.

další příspěvky

Green Deal

Green Deal pro nás může být opravdu příležitostí, ale pouze v případě, že vynaložené finanční prostředky budou směřovat pouze do takových řešení, která prokazatelně povedou ke snížení skleníkových plynů. .Ukázkovým příkladem nedomyšlené cesty k dekarbonizaci je...

Solární panely

Systém podpory státu pro instalaci solárních panelů je z mého pohledu nedomyšlený. Dává peníze do něčeho, co je 7x méně efektivní než výroba elektřiny z jádra.Při stejném instalovaném výkonu dodají fotovoltaické elektrárny (FVE) za rok 7x méně elektřiny než jaderné...

Chcete vědět jěště něco?